ekonomia

Ekonomia zirkularra: aldaketa sakona edo moda soila?

hainbat

Ekainaren 3an Global Innovation Day egingo dute Bilbon. Jardunaldi honetan, gaurkotasun handiko gaiak jorratuko dituzte askotariko formatutan; esaterako, biozientzia, elkarlaneko kontsumoa eta ekonomia zirkularra. Litekeena da irakurleak azken termino hori inoiz entzun izana, baina bere funtsa ez ezagutzea. Ekonomian ideia eta kontzeptu berriak (ekonomia urdina, guztion onerako ekonomia, desazkunde zoriontsua) etengabe agertzen zaizkigun honetan, nola jakin moda berria eta iragankorra baino ez den, edo benetako eta sakoneko aldaketa kulturala datorren gure gizarte eta ekonomiara?

Tags: 

La economía circular, ¿cambio profundo o moda pasajera?

varios

El próximo 3 de junio se celebrará en Bilbo el Global Innovation Day, una jornada en la que se abordarán en diversos formatos asuntos de máxima actualidad como las biociencias, el consumo colaborativo o la economía circular. Probablemente el lector ha oído citar el término, pero desconoce su fundamento.

Tags: 

Euskal finantza-ehunaren aniztasun urria

hainbat

Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordeak (EESC ingelesez) finantza-sistemaren dibertsitatearen alde egin du eta kreditu kooperatiben eta aurrezki kutxen ezinbesteko papera azpimarratu, berriki Europako instituzioen aurrean onartu duen kontsulta izaerako txosten batean.

Tags: 

Disminuye la diversidad del tejido financiero vasco

Varios

El Comité Económico y Social Europeo (EESC por sus siglas en inglés) ha aprobado recientemente un dictamen de carácter consultivo ante las instituciones europeas, en el que aboga de forma rotunda por la diversidad del sistema financiero, defendiendo con energía el papel que deben jugar en el mismo  las cooperativas de crédito y las cajas de ahorros.

Tags: 

Orriak

Azken Albisteak

Portfolio

Beha Euskal Herria Euskal Herri osoko aktualitate sozioekonomikoa bildu nahi duen ataria da. Gaindegiak sortua da, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia.

Harremanetarako

Beha Euskal Herria Gaindegiaren proiektua da. Gaindegiarekin harremanetan jartzeko:

Gaindegia

Gaindegiaren laguntzaileak